Välkommen till din sida av bordet.

När svåra situationer uppstår, i privatlivet eller i företaget, behöver man en advokat som står stadigt vid ens sida under hela processen, som delar ens grundsyn och som kan hitta konstruktiva lösningar som fungerar även utanför själva rättssalen. En advokat som är stark i sak men behaglig i sättet, helt enkelt. Det här har varit vår grund ända sedan byrån grundades. Och oavsett om det handlar om ett vardagsproblem eller en riktigt utsatt situation så lyfter vi blicken, tänker nytt och hittar vägar framåt tillsammans.

ARBETSOMRÅDEN

FÖRETAGARE

Allt som rör din affärsrörelse från förvärv och drift till försäljning och avveckling. Bolagsbildningar, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer finner du här.

TVISTELÖSNING

Med ett praktiskt förhållningssätt och stor erfarenhet söker vi den bästa lösningen. Vi arbetar för en långsiktigt affärsoptimerad lösning. Oavsett om det sker genom rättegång i allmän domstol, i ett skiljeförfarande eller genom s.k. alternativ tvistelösning. 

KONKURS

Obeståndsjuridik har varit en hörnsten i Advokatbolagets verksamhet i mer än 30 år. Förvaltning, rådgivning och rekonstruktion vid konkurs, konkursansökan och andra obeståndsrättsliga frågor läser du mer om här.

FAMILJERÄTT

I livets svåraste stunder behöver man ett stöd som kan navigera i familjejuridiken. Äktenskap, skilsmässa, separation, dödsbo, arv samt vårdnadsmål läser du mer om här.

FASTIGHETSJURIDIK

Köp, försäljning, tillstånds- och nyttjandefrågor av större eller mindre dignitet. Kommersiell hyresrätt och bostadshyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tomträtt, entreprenadrätt, plan- och byggjuridik? Läs mer här.

STRAFFRÄTT

Utsatt eller misstänkt för brott. Oavsett vilket förtjänar alla en rättvis process. Målsägandebiträde, försvarsadvokat eller skadeståndskrav kan du läsa mer om här.

MEDARBETARE

Jan Erik Jonasson

Advokat

Madeleine Wikberg

Advokatsekreterare

Sofia Grape

Biträdande jurist

Jens Nyström

Advokat

Fredrik Elveros

Advokat

Välkommen till din sida av bordet.

LinkedIn  |  Facebook