Våra arbetsområden

FÖRETAGARE

Allt som rör din affärsrörelse från förvärv och drift till försäljning och avveckling. Bolagsbildningar, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer finner du här.

TVISTELÖSNING

Med ett praktiskt förhållningssätt och stor erfarenhet söker vi den bästa lösningen. Vi arbetar för en långsiktigt affärsoptimerad lösning. Oavsett om det sker genom rättegång i allmän domstol, i ett skiljeförfarande eller genom s.k. alternativ tvistelösning. 

KONKURS

Obeståndsjuridik har varit en hörnsten i Advokatbolagets verksamhet i mer än 30 år. Förvaltning, rådgivning och rekonstruktion vid konkurs, konkursansökan och andra obeståndsrättsliga frågor läser du mer om här.

FAMILJERÄTT

I livets svåraste stunder behöver man ett stöd som kan navigera i familjejuridiken. Äktenskap, skilsmässa, separation, dödsbo, arv samt vårdnadsmål läser du mer om här.

FASTIGHETSJURIDIK

Köp, försäljning, tillstånds- och nyttjandefrågor av större eller mindre dignitet. Kommersiell hyresrätt och bostadshyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tomträtt, entreprenadrätt, plan- och byggjuridik? Läs mer här.

STRAFFRÄTT

Utsatt eller misstänkt för brott. Oavsett vilket förtjänar alla en rättvis process. Målsägandebiträde, försvarsadvokat eller skadeståndskrav kan du läsa mer om här.

Välkommen till din sida av bordet.

LinkedIn  |  Facebook

Så hanterar vi personuppgifter