Fredrik Elveros

ADVOKAT, NOTARIUS PUBLICUS

Fredrik biträder löpande företagare, föreningar och privatpersoner med proaktiv rådgivning och i rättsprocesser.
Han är engagerad i affärs- och näringslivsfrågor och arbetar med ett praktiskt förhållningssätt till de risker och möjligheter som ofta är inbyggda i juridiken.

Fredrik har lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt men åtar sig idag arv- och bodelningsfrågor i första hand på uppdrag av domstol som bodelningsförrättare, skiftes- och boutredningsman. Även stor erfarenhet av att arbeta med brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Han har förutom juridikstudierna studerat företagsekonomi t.o.m. c-nivå med inriktning på redovisning.

Tel +46 (0)910 362 75
Mobil +46 (0)730 64 83 82 
fredrik.elveros@advokatbolaget.nu

Välkommen till din sida av bordet.

LinkedIn  |  Facebook

Så hanterar vi personuppgifter