Fredrik Elveros

ADVOKAT, NOTARIUS PUBLICUS

Fredrik har lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt men åtar sig också arv- och bodelningsfrågor, i första hand på uppdrag av domstol som bodelningsförrättare och skiftes- och boutredningsman. Under många år har han också arbetat med brottmål och som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Fredrik biträder löpande företagare, föreningar och privatpersoner med proaktiv rådgivning och i rättsprocesser. Som advokat har han ett praktiskt förhållningssätt till de risker och möjligheter som är inbyggda i juridiken.

Han är även engagerad i affärs- och näringslivsfrågor och har studerat företagsekonomi t.o.m. C-nivå med inriktning på redovisning.

Tel +46 (0)910 362 75
Mobil +46 (0)730 64 83 82 
fredrik.elveros@advokatbolaget.nu

Välkommen till din sida av bordet.

LinkedIn  |  Facebook