Välkommen till din sida av bordet.

När svåra situationer uppstår, i privatlivet eller i företaget, behöver man en advokat som står stadigt vid ens sida under hela processen, som delar ens grundsyn och som kan hitta konstruktiva lösningar som fungerar även utanför själva rättssalen. En advokat som är stark i sak men behaglig i sättet, helt enkelt. Det här har varit vår grund ända sedan byrån grundades. Och oavsett om det handlar om ett vardagsproblem eller en riktigt utsatt situation så lyfter vi blicken, tänker nytt och hittar vägar framåt tillsammans.

Generationsskifte – vad är det?

En företagsöverlåtelse inom familjen är klassiskt att betrakta som ett generationsskifte. Vid generationsskifte är det oftast fråga om barn till ägaren, men det kan lika gärna vara någon annan inom familjen eller släkten. Helt enkelt en ny...

Medling vid affärstvister

För oss advokater är affärstvistelösning en vanlig syssla som oftast sker genom skiljeförfarande eller domstolsförhandling. Men det finns faktiskt ett riktigt bra alternativ till dessa två. Ett alternativ som tyvärr ofta glöms bort men som passar...

Slipper betala skadestånd efter aktieöverlåtelse

Advokatbolaget har framgångsrikt företrätt två privatpersoner, ”Köparna”, i tvist rörande skadestånd på grund av avtalsbrott. Enligt aktieöverlåtelseavtal från 2015 sålde en man, ”Säljaren”, samtliga 500 aktier i ett bolag till Köparna, med hälften...

Juridiken kring videospel

Juridiken kring videospel (i denna artikel används för enkelhetens skull termen videospel för alla digitala spel, oavsett vilken plattform de spelas på) är mycket omfattande och nykomlingar inom spelutveckling kan bli överväldigade av de många...

Öka jämställdheten och behandla småföretagarna rättvist

Öka jämställdheten och behandla småföretagarna rättvist!Vi advokater möter människor när de påverkas av juridiken på olika sätt. Under årens lopp resulterar det i en hel del yrkeserfarenhet som det kan vara värt att dela med sig av. Genom att...

Distillery & Spirits Of Lapland AB i konkurs

Distillery & Spirits Of Lapland AB, 556892-8641, försattes i konkurs den 17 september 2020 vid Skellefteå tingsrätt efter egen ansökan, varvid advokat Jan Erik Jonasson förordnades till konkursförvaltare. Bolaget har varit verksamt inom...

Företagsrekonstruktion

Nu i covid-19 tider kan företag som i grunden är livskraftiga snabbt komma på obestånd, då kan det vara läge att ansöka om företagsrekonstruktion för att få respit. Avgörande för ansökan om företagsrekonstruktion är att företaget verkligen avser...

Behöver man som sambor ett inbördes testamente?

Utan testamente är det sambolagens och ärvdabalkens bestämmelser som styr Vid en sambos död kan den sambo som fortfarande är i livet begära bodelning. Har man som sambor inte i förväg avtalat om hur fördelningen av egendomen ska ske gäller då...

ARBETSOMRÅDEN

MEDARBETARE

Jan Erik Jonasson

Advokat

Madeleine Enmark Wikberg

Advokatsekreterare

Frida Sandberg

Advokatsekreterare

Sofia Grape

Biträdande jurist

Jens Nyström

Advokat

Kathrine Bergström

Biträdande jurist