Aktuellt

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Nu i covid-19 tider kan företag som i grunden är livskraftiga snabbt komma på obestånd, då kan det vara läge att ansöka om företagsrekonstruktion för att få respit. Avgörande för ansökan om företagsrekonstruktion är att företaget verkligen avser att allvarligt pröva...

läs mer
Korttidspermittering – ett stöd som kan fungera

Korttidspermittering – ett stöd som kan fungera

Nu när många företag blir ekonomiskt pressade med anledning av covid-19 så kan korttidspermittering var ett hjälpmedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. För att få ta del av stödet så måste...

läs mer
Hur lämnar jag anbud i en offentlig upphandling?

Hur lämnar jag anbud i en offentlig upphandling?

Svenska myndigheter upphandlar för stora summor varje år. Enlig uppgift från upphandlingsmyndigheten rör det sig om affärer för 706 miljarder kronor i de över 18 000 upphandlingar som årligen annonseras. Den vanligaste anbudsgivaren i en sådan upphandling är ett...

läs mer
Behöver man som sambor ett inbördes testamente?

Behöver man som sambor ett inbördes testamente?

Utan testamente är det sambolagens och ärvdabalkens bestämmelser som styr Vid en sambos död kan den sambo som fortfarande är i livet begära bodelning. Har man som sambor inte i förväg avtalat om hur fördelningen av egendomen ska ske gäller då sambolagens bestämmelser....

läs mer
Högre bilskatt 2020?

Högre bilskatt 2020?

Bonus malus Regering och riksdag införde den 1 juli 2018 ett så kallat bonus malus-system för beskattning av bilar. Systemet omfattar nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Systemet går ut på att ge en ekonomisk bonus när vi köper bilar som...

läs mer

Disclaimer: Advokatbolagets artiklar syftar till att väcka nyfikenhet, skapa debatt, ge övergripande information så begripligt som möjligt och ge hemsidan hög rankning på google. Artiklarna är inte juridisk rådgivning och gällande rätt redovisas inte alltid uttömmande. Vi tar tacksamt emot all form av feedback genom mejl till artikelförfattaren eller umea@advokatbolaget.nu.

Välkommen till din sida av bordet.

LinkedIn  |  Facebook

Så hanterar vi personuppgifter